2010 Julekalender DAG 5: Deprimert?…

God Jul!

Begynner du å få julestemningen? Eller er du bare vinterdeppa?

Det er ikke uvanlig å føle seg deperimert nå på vinteren. Så om du føler deg litt… deppa, så er denne posten for deg 😉

I en bok som heter “Feeling Good – The New Mood Therapy” skriver David D. Burns en del VELDIG interessant.

En vanlig oppfatning av depresjon er at det er en emosjonell sykdom. Og for å være ærlig så tenkte jeg det selv, helt til jeg leste denne boken. Men sannheten er at depresjon ikke er annet enn negative tanker som går i sirkel, som skaper negative følelser, og derfor skaper et nytt, redusert selvbilde. Og i tillegg, jo mer vi føler, jo mer forvrengt blir vårt virkelighetsbilde… La meg forklare:

3 grunnleggende prinsipper i kognitiv terapi:

  1. Alle følelser er resultat av våre tanker. Hvordan vi føler oss til en hver tid, kommer helt an på hva vi tenker på.
  2. Depresjon er å konstant tenke på negative tanker.
  3. Majoriteten av alle negative tanker er rett og slett gale, eller forvrengninger av sannheten. Men vi aksepterer dem uten å nøle.

Dette er gode nyheter for deg! For som du kan se, så kommer følelser ETTER tanker. Dine tanker LAGER dine følelser. Derfor kan ikke følelsene dine bevise at tankene dine er riktig… Dårlige følelser indikerer egentlig bare at du tenker på noe dumt, og tror på det. Dermed følger følelsene etter, som vognene følger et lokomotiv.

Følelser er ikke fakta. Du kan forandre følelser ved å forandre hvordan du tenker.

Det er nettopp dette all kognitiv terapi er bygget på. Jeg skrev også at jo mer vi føler (når vi tenker negativt, vel å merke) jo mer forvrengt sannhet skaper vi.. Hva mener jeg med dette? Ikke alle negative følelser er usunne, det er ikke det jeg sier. Når man genuint føler tristhet f.eks. så er det veldig sunt. Men deprimerte har en annen tilnærming:

Å være deprimert er nesten det samme som å tro at speilbildene du ser i “speilhuset” på Liseberg er ditt ekte speilbilde.

speilhus

Se på speilene i Liseberg som en metafor for det å hoppe til konklusjoner, “all or nothing”-tenking, diskvalifisere det positive, overgeneralisere og å gi deg selv merkelapper.

Dette var vrangforestillinger som med tid kan gjøre deg veldig deperimert, men ved å være bevisst på disse, kan du UTFORDRE dine egne TANKER, og dermed forandre følelsene dine også. For, som sagt, det er tankene dine som skaper følelsene dine.

For å si det på en annen måte:

“It is not the circumstances that shape your state of mind, but how you decide to feel about them. “

Så nettopp DET er en hemmelighet alle lykkelig kan, men det kan læres av alle 😉

Love

Morten Hake

P.S. VERDENSPREMIERE på video nr. 2 i oppbyggingen av DVD-releasen!! 😀 Det er basically en over 40 minutters lang film om “20 Foolproof Tips to Instantly Get Anyone to Like You

Morten Hake

Mental Health Coach and Freedom Facilitator Morten Hake is for many known as the most sought after mental health coach for young people struggling with confidence, insecurity, and worry. He's passionate about motivating people to see their true potential and when he's not busy recording podcasts, making films or traveling, he's probably enjoying the stage whether it's a dancefloor or doing keynote speeches at a lifestyle creation event.

Click Here to Leave a Comment Below