Julekalender Dag 22: Du har IKKE ansvar for hva andre mennesker syns om deg

Hey, alle sammen!

Jeg snakker ofte om å ta ansvar, og en av mine aller største aha opplevelser noensinne handler nettopp om å ta ansvar for alt du har i livet ditt.

Ansvar for følelsene dine, for historien din, for valgene dine, målene dine, beliefsene dine, handlingene dine, holdningene dine og hvordan du behandler andre.

Ved å ta ansvar for det du har i livet i ditt tar du også styring og kontroll og gir slipp på offermentalitet og stakkars meg-holdningen som holder så mange tilbake

Allikevel er det like viktig å ha en klar oppfatning og viten om det du IKKE har ansvar for, og aldri heller prøve å påta deg ansvar for de tingene som er utenfor din kontroll, siden det er en av de raskeste veiene til å føle deg maktesløs og ineffektiv, og la livet ditt falle inn i en negativ spiral der du mister grepet om prioriteringer.

 

Ansvar = kontroll

En av de viktigste læresetningene til Johnny Soporno er at hvis du ser på de latinske ordene for “ansvar” og “autoritet”, så er det akkurat samme ordet. De hadde intet skille mellom de to, og så på det som uadskillelige konsepter.

Altså kan du ikke ta ansvar for noe du ikke har kontroll over. 

Dette er ting som er utenfor deg selv, slik som været, naturkreftene, trikketidene og ikke minst andre mennesker.317838_10150852137805652_381799042_n

Hvis du er ansvarlig for å organisere den årlige pikniken for firmaet du jobber i og sjefen sier til deg at du må sørge for at det ikke regner den dagen ville du mene han var gal og totalt urimelig.

Det er utenfor din kontroll å bestemme når det skal regne eller ikke, så det har du intet ansvar for. Du kan legge en backupplan i tilfelle det skulle regne, men det er alt. Du vet du ikke kan kontrollere det, så du tar heller ikke ansvar for det.

I slike situasjoner er det lett å sette grenser for hva du kan styre eller ikke, men når det kommer til andre mennesker er det mange som har langt større problemer.

Så mange ønsker alltid å glede andre, å gjøre alle til lags, å få alle til å like seg, å forhindre at de rundt seg er sinte eller har det vondt.

Det er i og for seg gode hensikter, men når du tar sikte på å ta ansvar for andre mennesker setter du deg selv opp for smerte, fordi du lar deg påvirke av det som er utenfor din kontroll.

 

Du har null kontroll over andre mennesker

Andre mennesker er selv ansvarlige for sine tanker, for sine følelser, og du kan ikke gjøre noe for å forandre det. Du kan i beste fall ha en innflytelse på dem.

Allikevel er det så mange som sliter og lar seg plage i sine relasjoner til andre mennesker over alt de ikke har kontroll over.

…dersom noen sier noe til oss som vi ikke liker å høre reagerer vi med sinne og tristhet

…dersom noen ikke liker oss bebreider vi oss selv og prøver å “fikse” det  

…vi hater å måtte si nei til andre og skuffe dem og ser på det som vår skyld dersom de blir skuffet eller sinte fordi vi ikke innfrir deres forventninger.

 

Her er greia:

Jeg tror på at du skal ta ansvar for alt i livet ditt, og det mener jeg. Jeg tror du skal ta ansvar for deg selv, for forpliktelsene dine, og for ikke minst for forholdet ditt til andre mennesker.

Allikevel snakker jeg om dette innenfor DIN kontroll. Du har ansvaret for ditt forhold til andre mennesker, men aldri for deres forhold til deg eller for deres forhold til seg selv.

Du kan krangle med kjæresten til han/hun føler seg rasende og såret, skuffe foreldrene dine med valgene i livet ditt og gjøre en annen person sint ved å nekte å gjøre det de vil, men det er allikevel ikke ditt ansvar.

  • Hvordan kjæresten din tolker det som blir sagt og føler seg på grunn av det skaper han/hun helt selv i hodet sitt.
  • Det som gjøre et menneske rasende kan være helt ubetydelig for et annet menneske, avhengig av hva de tror på og tenker.
  • Om foreldrene dine er skuffet over et valg du tar har det 100% å gjøre med deres forventninger til deg og deres syn på godt og vondt og rett og galt.
  • Dersom en annen person blir sint og føler seg dårlig fordi du sier nei til dem er det deres problem og kommer av at de ikke takler å ikke få viljen sin.

Intet av dette er ditt ansvar. Andre menneskers tanker, følelser, meninger og beliefs er 100% deres ansvar, akkurat som dine tanker, følelser og meninger er 100% ditt ansvar. Dersom du blander de to tingene er du i vanskeligheter.

 

Når du setter en klar grense for hva du har kontroll over tar du også kontroll over livet ditt

Når har klare grenser for hva du styrer og ikke styrer setter du de riktige forventningene til deg selv. Det gir deg evnen til å fokusere på det du har direkte kontroll over, og da kan du lettere ta handling mot det med ro og god samvittighet.

Sålenge du kan stå for dine valg og handlinger er det godt nok, for det er den eneste styrepinnen du har. Det vil alltid være noen som er uenige med deg og som ikke liker deg. Det er helt naturlig, og IKKE ditt problem.

Dersom du derimot tar det innover deg, lar deg frustrere og lar følelsene dine rundt deg selv påvirkes av andres meninger og syn på deg, da vil du alltid føle at du ikke har kontroll og vil hele tiden jage etter alle muligheter for å please andre istedenfor å gjøre det du vil.

Når du brenner tid, krefter og energi på alt det du ikke har kontroll over, så kaster du bort ressursene dine, og du kaster bort livet ditt.

Ingen suksessfulle mennesker har nådd toppen ved å alltid glede andre. De har måttet si nei, de har måttet ta avstand fra visse mennesker, de har måttet tråkke på tær.

Barack Obama har haters, Will Smith har haters, Nelson Mandela har haters, Gandhi hadde haters! Alle som tror på noe og er villig til å stå frem vil ha noen som er uenige og ikke er pleased med det de gjør, men det er ikke deres ansvar.

Ditt ansvar er å gjøre det som er riktig for deg i livet, som står i tråd med dine beliefs, som du kan påvirke utfallet av 100%.

  • Du kan ikke bestemme om en person skal like deg eller ikke, men du kan velge å vise deg fra din beste side og være helt åpen og ærlig med dem og vise hvem du er.
  • Du kan ikke bestemme om du får en jobb eller ikke, men du kan velg å gjøre så godt du kan på intervjuet
  • Du kan ikke sørge for at dine foreldre eller venner alltid er enige i dine valg i livet, i dine preferanser, i dine mål og handlinger, men du kan gjøre ditt beste for å forklare hvorfor det er viktig for deg og velge å stole på deg selv til tross for hva andre mennesker måtte synes.

Du kan ikke styre deres reaksjoner og følelser, men du kan styre din reaksjon på det.

Den dagen du mestrer det kan det storme rundt deg, men du vil fortsatt ha retning og kontroll på ditt liv, fordi du vet hva som er rett for deg og hvilken vei du vil gå.

 

Morten

P.S Julekalenderen går mot slutten, men det er to dager igjen, og på julaften har jeg en en utrolig kul gave til alle på mailinglista, en gave jeg gleder meg til å gi deg! Det er utvilsomt den mest verdifulle tingen jeg har gitt ut gratis på bloggen noensinne, så meld deg opp på emaillista så du er sikker på at du også mottar den (i tillegg til de andre bonusene du automatisk får når du melder deg opp på lista).

Bare skriv emailen din inn i den lille boksen med rød skrift under innlegget der det står “skriv inn din mailadresse”, så blir det en ekstra gave “under treet” i år fra meg til deg :)

Morten Hake

Mental Health Coach and Freedom Facilitator Morten Hake is for many known as the most sought after mental health coach for young people struggling with confidence, insecurity, and worry. He's passionate about motivating people to see their true potential and when he's not busy recording podcasts, making films or traveling, he's probably enjoying the stage whether it's a dancefloor or doing keynote speeches at a lifestyle creation event.

Click Here to Leave a Comment Below